Däckförvaring

I våra garage finns plats för våra samtliga boende att förvara en uppsättning bildäck. För att alla ska få plats och för att vi ska ha ordning på om däcken används ska däcken vara uppmärkta med namn, telefonnummer och adress.

Under hösten har styrelsen sett över hur det ser ut i förråden och bett boende i föreningen att ta en extra titt om det är något som ska flyttas på.

Vissa däck är fortfarande omärkta och i samband med vårstäddagen 2019 kommer dessa att köras till Skå återvinningcentral om det fortfarande inte är någon som känns vid dem. Detta gäller däck som förvaras i det stora garaget, så du som har parkeringsplats där och är osäker på om detta kan gälla dina däck – ta en extra titt!