Extrastämma 17 juni kl. 19

Välkommen på extrastämma för Äppelträdgårdens samfällighet måndagen den 17e juni kl. 19 på Jungfrusunds Marina.

På extrastämman går vi igenom målningsprojektet och ser över finansiering och projektstart. Se mer information i kallelsen och dagordning samt underlag för målningsprojektet.

Vi behöver också välja ny ordförande till styrelsen. Vill du engagera dig i ditt område? Kontakta föreningens valberedning!

Anmäl din medverkan till appeltradgarden@gmail.com senast den 13 juni så att vi hinner beställa smörgås och kaffe till dig!

Varmt välkommen!