Extrastämma 28 augusti

Välkommen på extrastämma för Äppelträdgårdens samfällighet onsdagen den 28e augusti kl. 19 i Äppellunden.

Styrelsen i Äppelträdgårdens samfällighet kallar till ytterligare extrastämma för att välja styrelse och valberedning samt informera kring målningsprojketet. Vi kommer också att redogöra för samfällighetens avgift. Se kallelse till extrastämman och dagordning för mötet.

Vi behöver fler som engagerar sig i föreningens arbete. Just nu står en plats i styrelsen tom och vi behöver fylla på med en person för att vara en fulltalig styrelse.

Vi saknar också valberedning då dessa valt att lämna sina poster under sommaren. Anmäl ditt intresse på appeltradgarden@gmail.com

Väl mött!