KALLELSE | Fortsättning Årsmöte 2022

Fortsättning 12 juni 2022 19:30-20:00

Anslut via nedanstående länk (länken återfinns även på Äppelträdgårdens hemsida samt facebooksida)
https://meet.google.com/hki-xcxs-wit

Anslut genom att ringa in
+46 8 505 448 13 PIN: 706 757 466#

Välkomna på fortsättning av årsstämma för Äppelträdgårdens samfällighet

Genom att delta på årsmötet kan du påverka hur bostadsområdet underhålls och utvecklas.

Val av styrelse

På ordinarie mötet kunde inte ny styrelse väljas då vi hade för få hushåll som var närvarande (5 av 71 hushåll), därför behöver vi hålla detta forsättningsmöte. Nuvarande styrelse har jobbat med att hitta kandidater och förslaget att rösta om på mötet:

Ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant

Revisor Revisor

Markus Carlbrand (nyval 2 år) Johan Eed (sittande, 1 år)
Anni Sundquist (nyval 2 år) Henrik Hadarzon (nyval 2 år) Hanni Jägerback (nyval 2 år) Patrik Samuelsson (sittande, 1 år) Daniel Törnquist (nyval 1 år)

Per Åhrén (sittande, 1 år) Emil Wiktorsson (nyval 2 år)

Inga andra frågor kommer att behandlas på mötet.
Vi räknar med att hålla mötet kort, cirka 10-15 minuter.

Vi ser fram emot att ses! Hälsningar,
Styrelsen