Vill du engagera dig i samfällighetens styrelse?

På årsstämmen som äger rum i mars 2019 ställer en ordinarie ledamot och en suppleant sina platser till förfogande i styrelsen. Vi behöver därför rekrytera nya personer och söker dig som vill engagera dig i ditt bostadsområde.

Styrelsen sammanträder cirka varannan månad och driver föreningens ekonomi och underhåll.

Arbetet som utförs i styrelsen handlar om att tillsammans utveckla vårt område i den riktning våra medlemmar önskar samtidigt som vi tar hand om och vårdar vår omgivning.… Klicka för att läsa hela inlägget

Välkommen på årsstämma i Äppelträdgårdens Samfällighet

I år hålls årsstämman den 19 mars på Restaurang Jungfrusund, kl. 18.30–20.30. Förutom det trevliga med att träffa alla grannar är stämman ett utmärkt tillfälle att göra sin röst hörd – missa inte den!

Alla medlemmar som har betalt avgiften är röstberättigade. På årsstämman väljs även medlemmar till föreningens styrelse. I år behöver vi tillsätta en suppleant och en ordinarie ledamot.… Klicka för att läsa hela inlägget

Sophantering – så har det gått

Under 2018 gjordes en stor investering i föreningen när vi gick från sopkärl i soprummen till nedgrävda sopbehållare. Det tog oss några månader att komma in i det nya systemet som ställde nya krav på oss boende i området.

När vi stänger 2018 visar det sig att föreningens investering har varit fruktbar då vi sparat över 20 000 kr på hanteringen av det nya systemet.… Klicka för att läsa hela inlägget

Laddning av elbilar i garagen

Sedan 2014 har elbilar och laddhybrider laddats till och från i både det lilla och stora garaget i vårt område. Detta har fungerat relativt väl och praktiskt har det gått till så att vid varje uttag har en individuell elmätare kopplats på och betalningen för detta har skett i efterhand till samfälligheten för den faktiskt förbrukade elen.… Klicka för att läsa hela inlägget

Nya cykelförråd

Behovet av cykelförråd är stort i föreningen. Eftersom vi har flera soprum som efter justeringen av sophanteringen stått tomma kommer utvalda ytor att ställas iordning för att möta behovet av cykelförvaring. Flera av våra gamla soprum ställs därför iordning till cykelförråd.

Vi håller som bäst på att ordna med vägganordningar så att vi kan hänga upp cyklar i gamla soprummet i stora garaget.… Klicka för att läsa hela inlägget