Vill du engagera dig i samfällighetens styrelse?

På årsstämmen som äger rum i mars 2019 ställer en ordinarie ledamot och en suppleant sina platser till förfogande i styrelsen. Vi behöver därför rekrytera nya personer och söker dig som vill engagera dig i ditt bostadsområde.

Styrelsen sammanträder cirka varannan månad och driver föreningens ekonomi och underhåll.

Arbetet som utförs i styrelsen handlar om att tillsammans utveckla vårt område i den riktning våra medlemmar önskar samtidigt som vi tar hand om och vårdar vår omgivning.

Föreningen är helt beroende av att några av oss sköter driften och det är fint om vi kan hjälpas åt med detta arbete som framförallt sker på fritiden. Det är lärorikt och oftast roligt och du kan hjälpa till med det du är bra på. Vi försöker sätta samman styrelsen så att vi kompletterar varandra kompetensmässigt och önskvärt är också att det finns boende från varje enskild gård representerade i styrelsen.

Valberedningen har till uppgift att rekrytera nya styrelsemedlemmar. Den består i år av Mats Holmberg och Andreas Lindvall.

Kontakta gärna någon i styrelsen om du funderar på att engagera dig.