Fördelning av garageplatser

Inför installation av laddboxar är det viktigt att tänka på att våra garageplatser är fördelade enligt bilderna nedan i anläggningsbeslutet.

Styrelsen har fått information om att det skett vissa byten av garageplatser. Styrelsen kan inte ha en överblick över hur garageplatserna nyttjas så jag vill uppmana er att ansvara för att installera laddbox på den plats ni tilldelats i anläggningsbeslutet.

Vänligen,

Marcus