Länk till årsmötet 2023

Hej kära grannar,

Nedan följer länken till årsmötet den 8 juni 2023.

Väl mött!

_____________________

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 326 469 057 252
Lösenord: 89RC2Y

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

fasab@teliavideomote.com

videokonferens-ID: 123 688 315 1

Alternativa VTC-instruktioner

Läs mer | Mötesalternativ

________________________