Laddning av elbilar i garagen

Sedan 2014 har elbilar och laddhybrider laddats till och från i både det lilla och stora garaget i vårt område. Detta har fungerat relativt väl och praktiskt har det gått till så att vid varje uttag har en individuell elmätare kopplats på och betalningen för detta har skett i efterhand till samfälligheten för den faktiskt förbrukade elen.

Det ökade intresset för elbilar och laddhybrider har under 2018 även märkts av i vår förening. För närvarande laddas tre till fyra bilar regelbundet i de båda garagen och ytterligare två hushåll har dragit laddkablar från sitt hus via trädgården till parkering på gatan.

Behovet ökar snabbt och i en kort undersökning som styrelsen genomförde under december 2018 ser det ut som att många boende har för avsikt att skaffa en laddbar bil nästa gång man byter bil. I det lilla garaget har vi redan nu nått taket av kapaciteten för elsystemet.

För att utreda hur föreningens nästa steg i detta ska hanteras har en arbetsgrupp satts samman. Gruppens arbete leds av Jens Hagman (PT2).