Välkommen på årsstämma 2020

Delta i årsmötet och påverka hur ditt bostadsområde underhålls och utvecklas! Vi ses på Restaurang Jungfrusund den 26 mars kl. 18.30.

Kallelse till årsstämma i samfälligheten har idag distribuerats till samtliga medlemmar.

Vi har haft ett relativt administrativt år med stort fokus på områdets underhåll.

På utvecklingssidan har vi tillsammans med Elbilsgruppen diskuterat laddning av laddbara fordon i våra garage. Information för projektets utveckling presenteras på årsmötet där stämman förväntas fatta ett riktningsbeslut för Elbilsgruppens ambition framåt.

Elbilsgruppen behöver fler engagerade medlemmar för att möjliggöra effektiv framdrift i projektet. Anmäl ditt intresse till appeltradgarden@gmail.com redan nu!

Inga motioner har inkommit under året.

Andreas de Haan, Nonny Davidsson och Jens Hagman avslutar i år sina uppdrag i styrelsen. Två nya medlemmar ska väljas in.

Om du inte har möjlighet att närvara kan din rösträtt utövas av ett ombud. Du kan endast vara ombud åt en person. 

Varmt välkommen! Föreningen bjuder på kvällsfika till de som anmäler sig på appeltradgarden@gmail.com senast den 19 mars. Skriv ÅRSSTÄMMA i rubrikraden.

Bilagor
Bilaga 1: Dagordning
Bilaga 2: Förvaltningsberättelse
Bilaga 3: Årsredovisning
Bilaga 4: Information och underlag riktningsbeslut – Laddning av laddbara fordon i garagen
Bilaga 5: Inkomst- och utgiftsstat 2020
Bilaga 6: Förslag till ny styrelse