Sophantering – så har det gått

Under 2018 gjordes en stor investering i föreningen när vi gick från sopkärl i soprummen till nedgrävda sopbehållare. Det tog oss några månader att komma in i det nya systemet som ställde nya krav på oss boende i området.

När vi stänger 2018 visar det sig att föreningens investering har varit fruktbar då vi sparat över 20 000 kr på hanteringen av det nya systemet.… Klicka för att läsa hela inlägget

Nya cykelförråd

Behovet av cykelförråd är stort i föreningen. Eftersom vi har flera soprum som efter justeringen av sophanteringen stått tomma kommer utvalda ytor att ställas iordning för att möta behovet av cykelförvaring. Flera av våra gamla soprum ställs därför iordning till cykelförråd.

Vi håller som bäst på att ordna med vägganordningar så att vi kan hänga upp cyklar i gamla soprummet i stora garaget.… Klicka för att läsa hela inlägget