Elbilsgruppen

Intresset för el- och elhybridbilar ökar stadigt hos samfällighetens medlemmar, vilket innebär att föreningen behöver utreda lösningar för laddningsmöjligheter i de gemensamma garagen. Det har därför bildats en elbilsgrupp för att undersöka och ge förslag på kostnadseffektiva lösningar för detta..

Gruppen drivs inte av styrelsen och är beroende av frivilliga medlemmar. Vill du bidra, eller har du synpunkter som kan vara värdefulla, kontakta gärna Patrik Samuelsson som är ansvarig för gruppen, på patrik.samuelson2@gmail.com.