Området Äppelträdgården

Äppelträdgårdens Samfällighetsförening ligger på Gällstaö i Ekerö kommun. Våra hus är ritade av Wingårdh Arkitektkontor och byggdes under åren 2002-2006 av Folkhem.

De 71 hushållen är placerade över fem gårdar och finns i åtta olika utföranden.

Gård 1   Stormansgränd 1-9, 2-18

Gård 2   Parkterrassen 1-17, 2-12

Gård 3   Riksrådsgränd 1-17, 2-12

Gård 4   Gällsta Bygränd 1-11, 2-14

Gård 5   Stormansgränd 11-21, 20-34

Varje hushåll har tillgång till en parkeringsplats i garage. I området finns 2 garage, ett mindre i anslutning till infarten till gård 1 och ett som rymmer fler bilar i anslutning till gård 5.

Äppelträdgårdens samfällighet har en stor och underbar trädgård som alla medlemmar får nyttja och som vi gemensamt sköter om. Föreningens trädgårdsgrupp kallar till de gemensamma städdagarna.

Som medlem i vår förening ingår allt detta i din medlemsavgift

 • Bredband via fiber
 • Grundutbud IP-TV
 • Egen parkeringsplats i garage
 • Parkeringsplatser utomhus
 • Utrymme för förvaring av en uppsättning däck
 • Förråd för förvaring av cyklar
 • Sophantering/-hämtning
 • Lekpark resp. lekytor på gårdar
 • Grönytor med fruktträd
 • Kompost
 • Löpande underhåll av området för att bibehålla dess attraktivitet & karaktär
 • Plogning och sandning vintertid

Vill du veta mer om Gällstaö och vårt områdes historia? Gällstaö Natur- & Kulturförening har samlat intressant information om ön.