Trädgårdsgruppen

Äppelträdgårdens samfällighet har en stor och underbar trädgård som alla medlemmar får nyttja och som vi gemensamt sköter om. Detta sker löpande t.ex. genom att vi hjälps åt med gräsklippning enligt ett schema, och mer specifikt på våra två städdagar då varje hushåll förväntas delta med minst en person i fyra timmar. Vid behov kallar trädgårdsgruppen via styrelsen till extra trädgårdsdagar.

De större städdagarna inträffar under vår och höst och inbegriper främst grovgöra, som att lägga på ny jord i rabatterna, röja sly, kratta löv, rensa ogräs och skötsel av växter. Ofta är vi klara vid lunch. Föreningen bjuder alla deltagare på korv, och dagen brukar uppfattas som väldigt trevlig.

Det finns ingen trädgårdsmästare utan vi sköter gemensamt om trädgården. Detta är ett gemensamt beslut för att kunna hålla nere kostnaderna. En köpt timmes trädgårdsskötsel kostar ungefär 500 kr, så i och med att vi hjälps åt sparar vi mycket pengar för föreningen. Om man inte hinner delta vid städdagarna går det naturligtvis bra att komma överens med trädgårdsansvarig för din gård om en syssla som kan genomföras på annan tid.

Varje gård i Äppelträdgårdens samfällighet har sin trädgårdsrepresentant. Den personen står i kontakt med styrelsen i ärenden som rör skötseln av vår trädgård, och fördelar uppgifter mellan de boende på varje gård.

De nuvarande trädgårdsrepresentanterna är:

Gård 1 Michaela de Waern

Gård 2 Thomas Bergkvist

Gård 3 Sofie Ekermann

Gård 4 Vakant

Gård 5 Andrea Elvhage