Gårdsstädning 19 april

Varmt välkomna till vårstädningen som i år kommer att ske under lite andra, lite friare former!

Pallar med jord, gödsel, gräsfrön mm kommer att finnas på Gällsta bygränd from lördagen den 18 april. Vi kommer däremot inte att ha en gemensam starttid, samling eller större gemensamma projekt på söndagen, utan räknar med att alla sköter sina ansvarsområden och ser till att området blir i fint skick enligt listan nedan.

En släpkärra med grind kommer även att finnas till förfogande för bortforsling av av sly och skräp.

Prata gärna med din gårdsrepresentant, eller Ellinor Ölander på SG 21 om du är osäker på vad som kan göras.

Kan du av någon anledning inte närvara på söndagen går det självklart bra att ta hand om sina uppgofter vid ett senare tillfälle, eller på lördagen den 18:e.

Väl mött önskar styrelsen!
(Med förhoppningar om att kunna samlas senare i sommar för gemensamt rens och fika.)

• Rensa rabatter/häckar/blomlådor/gräsmattor från ogräs, grus och döda grenar.
• Rensa grönområden, grusgångar och parkeringar från ogräs, stora stenar, skräp och grenar.
• Städa lekplatsen och sandlådor och slänga gamla leksaker.
• Fördela grus jämt över gårdsplaner och grusgångar samt plocka bort stora stenar.
• Torka av brevlådor och yttersidan av de två sopkärlen.
• Rensa och städa cykelförråden.
• Sopa av plattorna och rensa ogräs i skarvarna.
• Plocka skräp på området.
• Rensla sly och beskära buskar