Välkommen på årsstämma i Äppelträdgårdens Samfällighet

I år hålls årsstämman den 19 mars på Restaurang Jungfrusund, kl. 18.30–20.30. Förutom det trevliga med att träffa alla grannar är stämman ett utmärkt tillfälle att göra sin röst hörd – missa inte den!

Alla medlemmar som har betalt avgiften är röstberättigade. På årsstämman väljs även medlemmar till föreningens styrelse. I år behöver vi tillsätta en suppleant och en ordinarie ledamot. Hör av dig till valberedningen eller till någon i styrelsen om du är intresserad.

Valberedningen består i år av Mats Holmberg och Andreas Lindvall.

En separat kallelse med mer information om bl.a. dagordning och anmälan kommer i era brevlådor i mars. Och kom ihåg, kan du inte närvara så går det bra att rösta genom ett ombud som tar med sig en fullmakt från dig.

Inga motioner har inkommit till styrelsen inför mötet.