KALLELSE | Fortsättning Årsmöte 2022

Fortsättning 12 juni 2022 19:30-20:00

Anslut via nedanstående länk (länken återfinns även på Äppelträdgårdens hemsida samt facebooksida)
https://meet.google.com/hki-xcxs-wit

Anslut genom att ringa in
+46 8 505 448 13 PIN: 706 757 466#

Välkomna på fortsättning av årsstämma för Äppelträdgårdens samfällighet

Genom att delta på årsmötet kan du påverka hur bostadsområdet underhålls och utvecklas.… Klicka för att läsa hela inlägget